Met de BRITTEN ACADEMIE organiseren we activiteiten, naast onze orkesten en het Brittenconcours, die muzikaal talentontwikkeling bevorderen en ondersteunen.

INSPIRATIE LEZINGEN


De inspiratielezingen zijn bedoeld voor docenten en leerlingen en hun ouders. Ze gaan over talentontwikkeling in de muziek.
In 2018 zullen weer een tweetal inspiratielezingen georganiseerd worden.

KEYWORKS METHODE

Silvia van der GrintenSylvia van der Grinten, violist, vioolpedagoog, hoofdvakdocent en hoofd van de vioolsectie van het ArtEZ Conservatorium, gaf afgelopen jaar twee lezingen met als titel: 'Hoe je de jonge beginner kunt ontwikkelen tot een talentvolle speler'.

Ze ontwikkelde een methode om het lesgeven te ondersteunen, de 'Keyworks' methode.academie keyworks

Deze methode is hier te downloaden. 
We vragen een vrijwillige bijdrage voor deze kennis. Deze bijdrage kunt u storten op rek.nr. NL96 RABO0138629854 t.n.v. Stichting Benjamin Britten Orkesten en met vermelding van 'Vrijwillige bijdrage Keyworks methode'. HARTELIJK DANK!


Aanmelden Inspiratielezingen